•  

  Het Social Enterprise Overheidscongres
   
  Build Back Better!
   

  13 oktober 2021

   

 • Het Social Enterprise Overheidscongres

   

  Hoe kan de samenwerking tussen overheden, sociaal ondernemers en andere spelers in het ecosysteem ervoor zorgen dat we beter uit deze crisisperiode zullen komen? Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat na Covid-19 de economie inclusief, circulair en armoedevrij wordt? Build Back Better! 

  Dit jaar vindt dit congres plaats op woensdag 13 oktober van 09.30-14.00 uur. Het congres is volledig te volgen achter uw laptop of op een van de regio hubs door het land. Deze opzet is passend bij de huidige situatie en in de geest van de City Deal Impact Ondernemen.
   

  Wat & wie kun je verwachten?
  Tijdens het congres vind je interessante samenwerkingen en nieuwe oplossingen op allerlei prangende maatschappelijke thema’s (zoals circulaire economie, krachtige wijken en arbeidsparticipatie) en met verschillende effectieve instrumenten (zoals resultaatfinanciering, inkoop en makelaarsteams) in deelsessies. Daarnaast zit het programma boordevol inspirerende sprekers, zoals:


  Sander Heijne (o.a. auteur van het boek Fantoomgroei) schetst hoe en waarom we de transitie naar een impact economie kunnen en moeten versnellen.
  Jeroen Joon (wethouder gemeente Apeldoorn) vertelt hoe de City Deal Impact Ondernemen obstakels voor impact ondernemers zal gaan aanpakken en impact ondernemen op een nieuw niveau zal gaan brengen.

 • Praktische informatie

  Kosten

  Een kaartje kost 50 euro.

   

  Leden van Social Enterprise NL betalen 35 euro.

   

  Als u voor een gemeente werkt die onderdeel is van het G40 Stedennetwerk, kom dan met een collega. Het tweede kaartje is namelijk gratis! Gebruik kortingscode SEOC2021 bij uw inschrijving.

   

  Met het kaartje kunt u kiezen uit twee opties:

  1. Het volgen van het online programma achter uw laptop
  2. Een fysiek event in een van de regio hubs, waarbij gezamenlijk het online ochtendprogramma gekeken wordt en per hub een uniek fysiek middagprogramma wordt aangeboden

  Datum & Locatie

  Het Social Enterprise Overheidscongres 2021 vindt plaats op woensdag 13 oktober 2021.

  Vragen of meer informatie?

  Heeft u een vraag over het congres? Neem dan contact op via nick@social-enterprise.nl

 • Programma

   

  Ochtendprogramma online

  Online te volgen achter laptop of in een van de regio hubs

  • 09:30 - Inloop en netwerken
  • 09:45 - Welkom door Stefan Panhuijsen, directeur Social Enterprise NL
  • 09:55 - Jeroen Joon, voorzitter stuurgroep City Deal Impact Ondernemen en wethouder Apeldoorn
  • 10:00 - Sander Heijne, auteur Fantoomgroei (key note en Q&A)
  • 10:25 - Marieke Hillen en Jelte de Jongh (ondernemers pitches)
  • 10:35 - Panel: Marieke Hillen, Sander Heijne, Jeroen Joon en Robert van der Zwan (ministerie van EZK)
  • 10.55 - Maarten van Veen (de Reisgenoot), muzikale wrap-up

  Middagprogramma online

  Online te volgen achter de laptop

  • 11.15 - Deelsessie Maatschappelijke uitdagingen (40 minuten)
  • 12.00 - Deelsessies Instrumenten (40 minuten)
  • 12.40 - Afsluiting door Stefan Panhuijsen

  Middagprogramma regio hubs

  Zie "Regio hubs" onderaan de pagina voor meer informatie over de verschillende programma's

 • Tickets

  Inschrijving verloopt via onderstaand formulier (open in nieuw venster).

   

  Voor vragen neem contact op met nick@social-enterprise.nl

   

  Let op: is het formulier niet zichtbaar of wordt de pagina in het nieuwe venster niet weergegeven? Dan is uw browser wellicht verouderd. Probeer het nogmaals via een andere browser op uw computer of telefoon.

 • Betalingsvoorwaarden

  Indien u verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats te sturen. De kosten voor deelname komen dan voor rekening van uw collega en komen voor u te vervallen. Wel dient u dit vooraf door te geven aan de organisatie via nick@social-enterprise.nl. Is dit niet mogelijk en wilt u zich afmelden voor de bijeenkomst? Tot 14 dagen (29 september) voor de bijeenkomst bent u Social Enterprise NL € 25 annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de bijeenkomst bent u Social Enterprise NL het volledige bedrag verschuldigd.

   

  Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de koper/afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde zijn gemaakt, zijn voor rekening van de koper/afnemer. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 100 per vordering bedragen.

   

  Alle getoonde kosten zijn exclusief btw.

 • Sprekers 2021

  Sander Heijne

  Onderzoeksjournalist, auteur Fantoomgroei

  "Teveel bedrijven zijn eenzijdig gericht op het verdienen van geld. Sociaal ondernemers creëren ook waarde."

   

   

  Sander Heijne is historicus en journalist. Hij schreef jarenlang over de publieke sector voor de Volkskrant en de Correspondent. In 2018 verscheen zijn boek Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u, over de problemen met marktwerking bij publieke diensten. In 2020 schreef hij samen met Hendrik Noten de bestseller Fantoomgroei. Dit boek is uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar, en ligt ten grondslag aan het televisieprogramma Scheefgroei in de Polder.

  Jeroen Joon

  Voorzitter City Deal Impact Ondernemen / Wethouder gemeente Apeldoorn

  "De ondernemer van de toekomst ziet impactvol ondernemen als impliciet onderdeel van zijn doelstellingen."

   

  Jeroen Joon heeft al veel ervaring opgedaan in het openbaar bestuur. Eerst was hij wethouder in twee kleinere gemeenten en sinds 2018 is hij wethouder in de gemeente Apeldoorn. Als wethouder economie is hij constant bezig om verbindingen te leggen tussen ondernemers, de overheid en maatschappelijke organisaties. Dat doet hij vanuit het besef dat we elkaar nodig hebben om een positieve impact te hebben op de maatschappij.

  Jelte de Jongh

  Oprichter & Directeur Leeruniek

   

  Het 'centrale dashboard' voor leraren is dé standaard geworden voor onderwijskwaliteit. Meer persoonlijke aandacht voor kinderen en meer regie en tijdswinst voor leerkrachten. Met 'learning analytics' als specialiteit helpt Leeruniek ook schoolbesturen, lokale overheden en het ministerie. Speciaal in deze tijden met corona bracht Leeruniek leervertraging in kaart. Dit biedt gemeenten en schoolbesturen objectieve inzichten, om samen gericht achterstanden in te halen.

  Robert van der Zwan

  Manager directie Ondernemerschap , DG Bedrijfsleven & Innovatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

   

  De directie Ondernemerschap richt zich op het creëren van goede randvoorwaarden voor ondernemerschap in Nederland. Ik hou me hier op drie thema’s mee bezig: Wet en regelgeving (waaronder bijvoorbeeld de wet op betaaltermijnen, de Corporate Governance Code en het wetsvoorstel voor de BVm) met het Ondernemersklimaat en met Menselijk Kapitaal.

  Marieke Hillen

  Initiatiefnemer Wijkpaleis

   

  "Het gaat om de speelruimte tussen mensen, de ontmoeting. En daar waar kruisbestuiving en interactie zit, zo ontstaan weer nieuwe samenwerkingen."

   

  Het Wijkpaleis is een onderneming van de buurt en voor de buurt. In het Wijkpaleis gaat het over maken. Maken in de betekenis van ‘vervaardigen, creëren, fabriceren’ én over ‘het maken in het leven’. Het is een plek om van elkaar te leren door samen te maken en te ondernemen.

  Maarten van Veen

  De Reisgenoot

   

   

 • Online Deelsessies

  Maatschappelijke uitdagingen

  Krachtige wijken en buurten

  Met: Marieke Hillen (Het Wijkpaleis) en Kristel Jeuring (LSA bewoners)

   

  ‘Kom op voor de meest kwetsbare gebieden’ luidde het manifest dat 15 burgermeesters van grote steden vorig jaar – in het brandpunt van de coronacrisis – overhandigde aan het Kabinet. Het was een roep om aandacht voor wijken en buurten waar de coronacrisis enorm hard aankomt. Juist in deze wijken en buurten zijn bewonersbedrijven aanwezig: bewonersinitiatieven die op ondernemende wijze werken aan een sociale, duurzame en inclusieve wijk. Marieke en Kristel bespreken op welke manier bewonersinitiatieven zorgen voor veerkrachtige buurten en wijken, en hoe gemeenten en initiatieven elkaar kunnen versterken in het realiseren van gezamenlijke doelen.

   

  Van afval naar voedsel

  Met: Anja Cheriakova (medeoprichter De Clique)

    

  Circulaire bedrijven hebben te maken met diverse uitdagingen die ze belemmert in het maken van hun impact. Anja Cheriakova laat zien waarom en hoe het veranderen van de kijk op afval en voedsel een essentiële stap is naar een circulaire economie. Ze zal via meerdere cases inzoomen op hoe de afvalwet een barrière vormt voor ondernemers, voorstellen doet voor de rol van de gemeente en met u in gesprek gaan over de oplossingen voor dit probleem.

  Samen werken aan meer arbeidsparticipatie

  Met: Met Hildegonde Kiewit (WSP gemeente Amersfoort), Froukje Zuidema (Cycloon Post en Fietskoeriers) en Mark Hillen (Social Enterprise NL)

   

  Door een goede samenwerking tussen gemeenten en werkgevers kunnen meer mensen aan het werk. Welke factoren bepalen of het voor een werkgever moeilijk of makkelijk is om plekken te creëren en mensen te plaatsen? Hoe kan een gemeente daar beleidsmatig en operationeel op inspelen? Hoe zou de samenwerking er op lange termijn uit kunnen zien?

  Eenzaamheid bij jongeren tegengaan tijdens Corona

  Met: Jolanda van Gerwe (Join Us), Marga de Leeuw (gemeente 's Hertogenbosch)

   

  Bijna de helft van de jongeren heeft weleens gevoelens van eenzaamheid en 8% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar heeft chronische gevoelens van eenzaamheid. Corona was voor deze jongeren extra zwaar. Sociale onderneming Join Us biedt een bewezen oplossing, via online en offline programma’s worden jongeren geholpen met hun netwerk en eigenwaarde. Door samenwerking met gemeenten kon Join Us het afgelopen jaar snel groeien en meer jongeren helpen. Hoe verloopt deze samenwerking met gemeenten, wat zijn succesfactoren? En wat kunnen overheden nog meer doen om eenzaamheid tegen te gaan?

 • Online Deelsessies

  Instrumenten

  Makelaar met mandaat binnen gemeenten

  Met: Peter Tangel (gemeente Delft) en Radboud van der Linden (gemeente Utrecht)

   

  Impact ondernemers lopen soms aan tegen de interne organisatie van de gemeente. Ze krijgen het gevoel van het 'kastje naar de muur' gestuurd te worden. Maar hoe kan dit gevoel dan worden doorbroken? Peter Tangel (Delft) en Radboud van der Linden (Utrecht) zullen u gaan inspireren met

  hoe zij hun makelaarsteam met mandaat bij de gemeente hebben ingericht. Zij stellen en beantwoorden de vraag: Hoe maken we de verbinding: van buiten naar binnen, óf: van binnen naar buiten?

  Bouwen en onderhouden van een sterk ecosysteem

  Met: Stefan Panhuijsen (Social Enterprise NL), Jan-Willem Wennekes (Impact Noord), Coos Santing (Impact City Den Haag) en Joeri van de Riet (impact030)

   

  Ecosysteem is een buzzwoord in de wereld van sociaal ondernemen. Maar wat wordt hier precies mee bedoeld? Welke ecosysteem benaderingen zijn er? Hoe weet je of het ecosysteem in jouw regio goed is ontwikkeld? En waarom is het relevant? In deze sessie zullen we hierop ingaan aan de hand van de concrete voorbeelden Impact City Den Haag en impact030 (Utrecht). Ook gaan we in op de rol van ondernemersnetwerken. Hoe kan je hier als overheid effectief mee samenwerken?

  De waarde van resultaatfinanciering

  Met: Astrid Kaag (provincie Noord-Brabant)

   

  Het aantrekken van publiek en privaat geld is voor impact-ondernemingen lastig omdat hun maatschappelijke waarde niet of nauwelijks wordt meegewogen. De provincie Noord-Brabant heeft daarom het Brabant Outcomes Fund (BOF) gestart. Daarin wordt het maatschappelijk rendement van ondernemers meegenomen in de financiering. Na het succes van BOF 1 is nu de tweede ronde van het BOF in voorbereiding. Hoe zijn ervaringen van de eerste ronde vertaald naar BOF2? Hoe werkt dit precies? Wat levert het op? En welke lessen heeft de provincie Noord-Brabant voor andere overheden die aan de slag willen met resultaatfinanciering?

  Inkopen met impact: het kan wel

  Met Mark Hillen (Social Enterprise NL), Moniek Molenaar (Gemeente Amsterdam), Jos van Beuningen (The Flower Family)

  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is sterk in opkomst. Maar hoe zorg je ervoor dat je met MVI daadwerkelijk bijdraagt aan maatschappelijke doelen? In het beleid Inkopen met Invloed van de gemeente Amsterdam is het doel dat in elke aanbesteding het maatschappelijk effect een prominente plek krijgt. Hoe werkt dit? Wat levert het op? En aan de hand van we een concreet voorbeeld laat Amsterdam zien dat ook sociale ondernemingen overheidsopdrachten kunnen winnen. Mark Hillen sluit de sessie af met een reflectie op het artikel 'Verplicht Duurzaam'.

 • Regio hubs

  De regio hubs zijn fysieke locaties waar u het plenaire online programma gezamenlijk volgt, gevolgd door een uniek programma per regio hub.

  Regio hub West – gemeente Haarlem en Stadsgarage

  Locatie: Oceans

  Programma (meer details zie website Stadsgarage)

  • 09.30-11.15 Ochtendprogramma online plenair (zie details bovenaan deze website)

  • 11.15-11.30 Opening wethouder. De rol van het Actieprogramma Impact Ondernemen en City Deal om het dilemma "Ondernemen met subsidie of gesubsidieerd ondernemen" weg te nemen.

  • 11.30-11.50 Inleiding door Pjotr Anthony (PWC) over de zeven tips voor duurzame samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen.

  • 11.50-13.00 Co-creatie workshop met impact ondernemers en ambtenaren uit de regio. Die maakt de ongelijkheid bespreekbaar, identificeert mogelijke oplossingsrichtingen waar de partners in de landelijke City Deal mee aan de slag kunnen

  • 13:00 – Afronding

  • 13:00 - Lunch verzorgd door Mama Gaia

  Wil je het Social Enterprise Overheidscongres volgen bij deze regio hub? Kies dan voor Regio hub West in het inschrijfformulier op deze website of via deze link.

  Regio hub Zuid – provincie Noord-Brabant

  Locatie: MotMot gallery (Belcrumweg 19 4815 HA Breda)

   

  Programma

  • 9.30-11.15 Ochtendprogramma online plenair (zie details bovenaan deze website)
  • 11.15-12.00 start lokaal plenair programma hub (kennismaken, koffie etc.)
  • 12.00-12.40 Deelsessies
   • Sessie BOF (live voor hub en online voor rest)
   • Sessie inkopen (alleen voor hub deelnemers)
   • Sessie netwerkopbouw (alleen voor hub deelnemers)
  • 12.45 - Afsluiting met lunch

  Wil je het Social Enterprise Overheidscongres volgen bij deze regio hub? Klik dan op deze link.

   

   

  Regio hub Noord – Impact Noord & Regiodeal Zuidoost Drenthe

  Locatie: Vepa (James Cookstraat 20, Emmen)

  Programma

  • 09.00-09.15 Inloop en welkom
  • 09.15-09.30 Introductie locatie door Erik Luisman van Vepa
  • 09.30-11.15 Ochtendprogramma online plenair (zie details bovenaan deze website)
  • 11.15-11.30 Wethouder Guido Rink over Actieprogramma Impact Ondernemen Zuid- en Oost-Drenthe
  • 11.45-12.30 Inspiratiesessie onder leiding van Floortje van Aken van Impact Noord: In gesprek over hoe we in het Noorden een impuls kunnen geven aan impact ondernemen.
  • 12.30-13.30 Afsluiting + rondleiding

  Wil je het Social Enterprise Overheidscongres volgen bij deze regio hub? Kies dan voor Regio hub Noord in het inschrijfformulier op deze website of via deze link.

   

   

  Regio hub Oost – gemeente Apeldoorn

   

  Locatie: PLEK

  Programma

  • 09.30-11.15 Ochtendprogramma online plenair (zie details bovenaan deze website)
  • 11.15-11.30 pauze 
  • 11.30-12.00 Presentatie “Apeldoorn maakt Impact” door Miriam Schreurs (Bridging Company). “Apeldoorn maakt Impact” is een model wat het kader aangeeft voor Impact Ondernemerschap en wat als basis dient voor het (lokale) programma Impact Ondernemen.
  • 12.00-13.00 Netwerkmoment + lunch verzorgd door Central Park
  • Middag programma (details volgen snel)

  Wil je het Social Enterprise Overheidscongres volgen bij deze regio hub? Kies dan voor Regio hub Apeldoorn in het inschrijfformulier op deze website of via deze link.

   

   

  Regio hub Amersfoort

  Locatie: Stadhuis Amersfoort

  Programma

  • 09.30-11.15 Ochtendprogramma online plenair (zie details bovenaan deze website)
  • 11.15-11.25 Openingswoord Chris Schuchmann, projectleider Citydeal Impact Ondernemen Amersfoort
  • 11.25-13.00 Open discussie met impact ondernemers en ambtenaren uit de regio. Wat zijn de volgende stappen? Hoe bouwen we aan het Amersfoortse ecosysteem voor impact ondernemen? 
  • 13.00 Afronding en lunch 

  Wil je het Social Enterprise Overheidscongres volgen bij deze regio hub? Kies dan voor Regio hub Amersfoort in het inschrijfformulier op deze website of via deze link.

   

   
 • Aftermovie 2019

 • Partners

  Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Gemeente Haarlem en Stadsgarage, G40, Provincie Noord-Brabant en de City Deal Impact Ondernemen.