• Hoe werken we samen aan systeemverandering voor brede welvaart?

   

  Kom net als andere ambtenaren en sociaal ondernemers ook naar het Social Enterprise Overheidscongres op 30 maart 2023 om dit thema te bespreken!

 • Wat kun je verwachten?

   

  Het centrale thema in deze editie is systeemverandering voor brede welvaart. Steeds meer overheden omarmen het begrip brede welvaart, maar hoe stuur je hierop? Wat betekent dit voor je economisch beleid? En welke rol spelen sociaal ondernemers om brede welvaart te realiseren? Dat ontdek je op donderdag 30 maart in Apeldoorn!


  Tijdens het congres vind je interessante samenwerkingen en nieuwe oplossingen op allerlei prangende maatschappelijke thema’s (zoals circulaire economie, krachtige wijken en arbeidsparticipatie) en met verschillende effectieve instrumenten (zoals resultaatfinanciering, inkoop en makelaarsteams) in deelsessies.

   

  Op verschillende plekken in het land zullen tevens regiohubs georganiseerd worden voor mensen die niet fysiek in Apeldoorn kunnen zijn. Meer info hierover volgt.

 • Sprekers

  Meer sprekers volgen

  Jeroen Joon

  Wethouder Gemeente Apeldoorn en voorzitter City Deal Impact Ondernemen

   

  Jeroen Joon is een van de eerste wethouders met brede welvaart in zijn portefeuille en is als voorzitter van de City Deal Impact Ondernemen aanjager van meer samenwerking tussen overheden en sociale ondernemingen. Op 30 maart deelt hij zijn visie over de rol van gemeenten om samen met impact ondernemers tot brede welvaart te komen!

   

  Floor Milikowski

  Journalist en sociaal geograaf

   

  Floor Milikowski is journalist en sociaal geograaf. Ze is auteur van de boeken Van wie is de stad (2018), Een klein land met verre uithoeken (2020) en Wij zijn de stad (2021). In haar essay Waarom is een buurthuis minder waard dan een parkeerplaats? stelt ze de vraag waarom overheden financieel rendement boven maatschappelijk waarde zetten? Op 30 maart vertelt ze hoe dat beter kan!

   

  Prof. M. (Tine) de Moor

  Professor 'Sociale onderneming en Instituties voor Collectieve Actie'

   

  Tine De Moor is spreekt op 17 feburari haar oratie Shakeholder society? Sociale ondernemingen, burgers en collectieve actie in de community economy uit. Haar onderzoek richt zich o.a. op de ontwikkeling en het functioneren van instituties die gericht zijn op collectieve activiteiten, zoals gilden, markegenootschappen, moderne burgerinitiatieven, sociale ondernemingen en coöperaties. Op 30 maart gaat ze hier dieper op in!

  Natalie Burgers

  Programmadirecteur Regio Deals bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

  Met Regio Deals werken rijk en regio intensief samen aan de grote maatschappelijk opgaven die in elke regio anders zijn. Brede welvaart is hierbij cruciaal. Voor de komende periode heeft het kabinet opnieuw een bedrag van 900 miljoen gereserveerd. Natalie gaat in gesprek over de kansen die regio deals bieden aan gemeenten en sociaal ondernemers.

 • Praktische informatie

  Kosten

  Tickets kosten 225 euro per stuk (excl. btw).

   

  Beleidsmakers van een G40 gemeente kunnen kosteloos een extra collega meenemen. Gebruik hiervoor de code 'G40' bij aanmelding.

   

  Sociaal ondernemers betalen 95 euro (excl. btw).

   

   

  Datum en locatie

  Het Social Enterprise Overheidscongres 2023 vindt op 30 maart plaats op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Meer info en route vind je hier.

  Meer informatie

  Heb je een vraag over het congres? Neem dan contact op via janna@social-enterprise.nl.

 • Programma

  09:30

  Inloop en netwerken

   

  10:00

  Aanvang plenaire programma

   

  11:30

  Inspiratiesessies (programma wordt spoedig bekend gemaakt)

   

  12:30

  Lunch

   

  14:00

  Deelsessies ronde I (programma wordt spoedig bekend gemaakt)

   

  15:00

  Deelsessies ronde II (programma wordt spoedig bekend gemaakt)

   

  16:00

  Borrel en netwerken

   

 • Deelsessies

  Na het plenaire programma en de inspiratiesessies zijn er twee ronden deelsessies. De eerste ronde staan maatschappelijke uitdagingen en de oplossingen van sociale ondernemingen centraal. De tweede ronde gaat over de instrumenten die overheden in kunnen zetten. In totaal zijn er tien deelsessies.

  Partnerships voor brede welvaart.

  Met: Pascal Mulder (Fraenk)

   

  Fraenck heeft in de laatste jaren verschillende samenwerkingen met grote bedrijven opgezet, zoals Bever, de NS en het Jeroen Bosch ziekenhuis. Met reststromen van tenten, treinmeubilair of textiel uit de zorg maakt Fraenck nieuwe producten en gaat zo het groeiende probleem van bedrijfs- en consumentenafval tegen. Voor echte verandering in de industrie moet het grote bedrijfsleven mee en partnerships zoals deze zijn daarin heel belangrijk. Wat is de waarde voor de hele industrie van dergelijke samenwerkingen? Hoe kan het tot echte verandering leiden? En welke rol kan de overheid nemen om samenwerkingen als deze te faciliteren? Deze en andere vragen komen aan bod in de sessie over partnerships tussen sociaal ondernemers en het grote bedrijfsleven.

   

  Spil in de wijk: bewonersbedrijven als verbinder tussen leefwereld en systeemwereld

  Met: Elsje van de Weg (Thuis Wageningen), Marieke Boeije (LSA Bewoners) en Yosser Dekker (Bureau Ruimtekoers)

   

  Bewonersbedrijven faciliteren ontmoetingen tussen buurtbewoners, fleuren het dorp op met prettige groenvoorziening en versterken de sociale cohesie in wijken. Met een sterk netwerk vormen ze een mooie verbinding tussen enerzijds beleidsmakers die bewoners willen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken en anderzijds inwoners die graag meedenken over de inrichting van hun omgeving. Maar hoe doe je dat op een ondernemende manier? Wat heb je als bewonersbedrijf nodig in de samenwerking met de gemeente en hoe kan je als gemeente deze bedrijven zo goed mogelijk faciliteren? Marieke Boeije (LSAbewoners) met Elsje van de Weg (initiatiefnemer Thuis Wageningen) en Yosser Dekker (initiatiefnemer Bureau Ruimtekoers) het gesprek aan over bewonersparticipatie, gemeenschapskracht en gemeenschapskunst.

  Van speelkwartier naar serious business: sterke lokale ecosystemen voor stevig impact ondernemen

  Met: Floortje van Akes (Impact Noord) en Andre Brasser (Stadsgarage Haarlem)

   

  We zitten op een kantelpunt van uitproberen en ‘spelen’ naar serious business: impact ondernemen moet de norm worden en inbedding krijgen in de economische visie in elke gemeente. Maar waar begin? Hoe bouw je als gemeente, netwerkorganisatie, financiers en kennisinstellingen een goed ecosysteem voor ondernemen met impact? Wat bedoelen we eigenlijk met een ecosysteem? Hoe kan je leren van successen ergens anders in het land? In deze interactieve sessie gaan we aan de slag met deze vragen. Centraal staat het vinden van elkaar en het kunnen voortbouwen op elkaars krachten. Floortje van Aken, directeur van Impact Noord, en André Brasser, directeur van Stadsgarage Haarlem, delen hun ervaringen vanuit hun eigen context.

  Van Kringloopwinkel naar Circulair Ambachtscentrum

  Met: Arjin Jans (Foenix)

   

  Alle gemeenten willen volledig circulair worden. Het Circulair Ambachtcentrum speelt daarin een cruciale rol. Foenix in Apeldoorn is begonnen als een kringloopwinkel, maar inmiddels uitgegroeid tot een Circulair Ambachtcentrum. Dit betekent dat er onder andere succesvol wordt samengewerkt met de gemeentelijke milieustraat. Hierdoor heeft Foenix toegang tot meer grondstoffen, kunnen ze meer activiteiten ontplooien. Denk aan een houtwerkplaats, textiel-atelier, wasserij, klokkenmakerij, repaircafe en technische werkplaats en fietsenmaker. Dit zorgt voor extra inkomsten én zinvol werk voor mensen met een arbeidsbeperking. In deze sessie wordt de succesformule van Foenix toegelicht en krijgen deelnemers een rondleiding.

  Van financiële zorgen naar zelf weer je geldzaken regelen

  Met Niels Pel (Plinkr) en Regina Koudijs (Gemeente Zwolle)

  Steeds meer inwoners komen financieel niet rond. Het is aan gemeenten om te zorgen dat deze inwoners de juiste financiële ondersteuning krijgen, maar ook dat ze daarna weer zelf de financiën kunnen organiseren. Sociale onderneming Plinkr ontwikkelde een digitale oplossing die daarbij helpt: de Plinkr Hub. Ondersteund door lokale coaches ontwikkelen inwoners in een Hub-traject de vaardigheden en het zelfvertrouwen dat nodig is om financieel redzaam te zijn. In deze sessie bespreken Niels en Regina de inzet van de Hub in de gemeente Zwolle en delen hun lessen voor een succesvolle samenwerking.

   

  Nieuwkomers succesvol aan de slag  

  Met: Annemiek Dresen (NewBees) en Margiet Essink (gemeente Zaanstad)

   

  Veel sociaal ondernemers zijn actief in het sociaal domein. Deze organisaties dragen bij aan arbeidstoeleiding, integratie, sociale activering, en lokale netwerken. Allemaal zaken die voor gemeenten belangrijk zijn. In sommige gevallen kunnen de verantwoordelijkheden van gemeenten en sociale ondernemingen zelfs overlappen. Hoe zorg je voor een goede samenwerking in het sociaal domein? En dat de krachten van de publieke sector en het sociale ondernemerschap gebundeld worden om impact te maken? Met name als ambtenaren en ondernemers niet altijd dezelfde taal spreken, of als het gevoel heerst dat de één zich op het domein van de ander begeeft. Annemiek Dresen (NewBees) en Margiet Essink (gemeente Zaanstad) laten zien hoe sociaal ondernemers en beleidsmakers succesvol kunnen samenwerken in het sociaal domein.

   

  Inkopen met impact: de dilemma's op tafel

  Met: Thea Smid (Zelfstandig inkoopadviseur), Karen Poot (Buy Social)

   

  Meer info volgt.

  Betalen voor impact? Jazeker!

  Met Marco Florijn (FNO) en Dennis Uygul (Van Doorne)

   

  Impact ondernemingen leveren grote maatschappelijke waarde. Dat wil je als gemeente graag (financieel) ondersteunen. En dan niet op een manier waarop alleen wordt gekeken naar financieel rendement. Maar hoe je dat het best? Via een subsidie? Een opdracht? Platter gezegd, hoe betaal je voor impact? Vermogensfonds FNO heeft daar samen met Van Doorne een handreiking voor ontwikkeld waar de verschillende vormen van betalen voor impact worden uiteengezet, inclusief de juridische (on)mogelijkheden. In deze sessie deelt Marco Florijn zijn visie en gaan we met hem en Dennis Uygul (advocaat) in op een concrete case. Deelnemers gaan praktisch aan de slag en krijgen de informatie ook mee, zodat zij in hun gemeente eea kunnen toepassen.

 • Tickets

   

  Inschrijving verloopt via onderstaand formulier (open in nieuw venster).

   

  Let op: is het formulier niet zichtbaar of wordt de pagina in het nieuwe venster niet weergegeven? Dan is je browser wellicht verouderd. Probeer het nogmaals via een andere browser op je computer of telefoon.

   

  Voor vragen kun je contact opnemen met nick@social-enterprise.nl.

 • Betalingsvoorwaarden

   

  Indien je verhinderd bent, kun je een collega in jouw plaats sturen. De kosten voor deelname komen dan voor rekening van jouw collega en komen voor jouzelf te vervallen. Wel dien je dit vooraf door te geven aan de organisatie via janna@social-enterprise.nl. Is dit niet mogelijk en wil je je afmelden voor de bijeenkomst? Tot 14 dagen (16 maart 2023) vóór de bijeenkomst ben je Social Enterprise NL € 75,- annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de bijeenkomst ben je Social Enterprise NL het volledige bedrag verschuldigd.

   

  Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de koper/afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde zijn gemaakt, zijn voor rekening van de koper/afnemer. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 100,- per vordering bedragen.

   

  Alle getoonde kosten zijn exclusief btw.
 • Impressie van het congres

   

   

 • Partners

  Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Gemeente Apeldoorn, City Deal Impact Ondernemen en de G40.